In deze rubriek geven wij werknemers het woord om hun ervaringen binnen Bureau Zelfstandigen Fryslân te geven.