Selecteer een pagina

Webpresence is een internet bedrijfsactiviteit die is ontstaan vanuit de fotografie. Dit gaat al terug naar het vroege begin van het maken van websites. Gestart in de experimentele sfeer van het schrijven van HTML met onder andere Microsoft FrontPage express in de jaren 2002 en later bij mijn toenmalige werkgever InnovatieCentrum/Syntens.

Als beroepsfotografen hebben wij onze diensten ook altijd via internet aan de man/vrouw gebracht.